Privacy Policy MannenCraft


Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld conform de Privacywetgeving.

Je persoonlijke gegevens verwerkt Mannencraft, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat

je deze gegevens zelf aan Mannencraft verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de

persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer


Waarom Mannencraft persoonsgegevens verwerkt.

 

Mannencraft verwerkt jouw persoonsgegevens (enkel NAW en email-adres).

Voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Mannencraft verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.


Mannencraft deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en

zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mannencraft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe Mannencraft persoonsgegevens beveiligd

Mannencraft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mannencraft.nl  


Contactgegevens

Wanneer je contact met Mannencraft wilt opnemen kun je ons als volgt bereiken:

email: info@mannencraft.nl